Reklamace a odstoupení od smlouvy

REKLAMACE

ZDE si můžete stáhnout REKLAMAČNÍ LIST 

Creative Home poskytuje na všechny nabízené výrobky záruční lhůtu 24 měsíců. Záručním listem je faktura za zakoupené zboží, záruční listy nevystavujeme. Creative Home spravuje databázi evidující informace o všech odeslaných objednávkách.

V případě reklamace zboží zašlete reklamované zboží a fakturu, společně s popisem závady.

Nejlepší možností je zaslání vyplněného formuláře REKLAMAČNÍ LIST Creative Home a nákupního dokladu, který jste obdrželi spolu se zbožím nebo na svoji e‑mailovou adresu.

Místo pro zaslání poškozeného nebo vadného zboží: 

Quality Shop, s.r.o.

Ouvalova 554, Slaný 274 01 

Reklamace vyřizujeme ve 30 denní lhůtě.


VRÁCENÍ ZBOŽÍ DO 14 DNŮ 

Formulář pro vrácení zboží ve 14 denní lhůtě (195kb)

U nás zakoupené zboží můžete vrátit bez udání důvodu během zákonné 14denní lhůty od data jeho převzetí. Platí to samozřejmě i na objednávky s osobním odběrem. Zboží musí být vráceno v původním obalu a s původním příslušenstvím. Stav vráceného zboží musí splňovat úroveň "jako nové". Posouzení stavu vráceného zboží je pravomocí pracovníků obchodu Creative Home

Místo příjmu vráceného zboží / zasílací adresa:

Quality Shop, s.r.o.

Ouvalova 554, Slaný 274 01

 

Doporučujeme vrátit zboží v nepoškozeném obalu

Obal není předmětem koupě ani součástí koupené věci. I přesto má Creative-Home.cz právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Tyto náklady jsou vždy individuálně posouzeny a jako takové jsou poté zákazníkovi naúčtovány a započteny s částkou za vrácené zboží.

Důležité upozornění k montáži produktů

NEZAHAJUJTE MONTÁŽ POKUD NĚKTERÝ Z DÍLÚ VYKAZUJE VIDITELNOU VADU!

Pokud jste koupili zboží, které musíte smontovat dle návodu, pečlivě zkontrolujte všechny díly ještě před montáží, zda na nich nejsou viditelné vady (poškrábání, barevné skvrny, odřené nebo poškozené hrany). V případě, že nějakou viditelnou vadu na některém z dílů uvidÍte, NEZAHAJUJTE montáž a zboží reklamujte v rozloženém stavu. Pokud zboží sestavíte, nebude reklamace uznána a nebudete moci zboží vrátit, protože dle zákona se musí zboží vracet ve stavu, v jakém ho zákazník obdržel.    

Zboží si můžete vyzkoušet

Nemělo by však dojít k jeho zjevnému opotřebení. Zboží může být použito, ale je třeba myslet na náklady, které bude mít creative-home.cz s uvedením zboží do původního stavu a které mohou být požadovány k úhradě.

Účtování těchto poplatků předejdete, pokud zboží uvede do původního stavu sami (očištění, zkompletování, správné zabalení apod.) S ohledem na různorodost zboží je každý případ odstoupení od smlouvy řešen individuálně.

Dodržení 14denní lhůty

Pro dodržení lhůty je rozhodující, kdy je odstoupení od smlouvy odesláno. Lhůta pro odstoupení se tak považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle podnikateli oznámení, že od smlouvy odstupuje.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy trvá 14 kalendářních dnů, nikoliv pracovních, a začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží spotřebitelem (např. převezme-li si zákazník zboží v pátek, doba pro odstoupení se počítá od soboty včetně).

Jaké dokumenty přiložit?

Ke vrácenému zboží doporučujeme vždy přiložit dokument, který potvrdí, že jste zboží zakoupili u nás a usnadní nám identifikaci daného zboží a požadavku.

Nejlepší možností je zaslání vyplněného Formulář pro vrácení zboží ve 14 denní lhůtě  a daňového dokladu/faktury, který jste obdrželi spolu se zbožím nebo na svoji e‑mailovou adresu.